KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC NOTEBOOK HRY
247 HIER + 4x DARČEK

Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov a Materské školy

 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
6/10

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku

  • Pridané: 22.10.2013   |   Autor: ABC   |   8498 čítaní / zobrazení
Štátny vzdelávací program pre materské školy má názov Dieťa a svet.

Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra

Ja som                           Ľudia
                Dieťa a svet
Kultúra                          Príroda
 
Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

1. perceptuálno-motorickú (individuálne vyjadrenie v motorickej (hrubej a jemnej motoriky, koordinácia pohybov, reakčná schopnosť, vizuálno-motorická) a estetickej oblasti)
2. kognitívnu (rozvíjanie rečových a intelektových kompetencií (rozvoj poznávacích funkcií, poznávanie okolitého sveta primerane veku, tvorivé a hodnotiace myslenie, riešenie problémov, aktívne vyhľadávanie a spracovávanie informácií, rozvíjanie komunikačných zručností)
3. sociálno-emocionálnu (pozitívne sebaponímanie, sebaúcta, sebavyjadrenie, sebarealizácia, sebahodnotenie, samostatnosť, slobodná voľba a zodpovednosť za voľbu a rozhodovanie, riešenie bežných sociálnych situácií, rozvíjanie medziľudských vzťahov, tolerancie, spolupráce a kooperácie).

Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov.
V obsahových štandardoch sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové
potenciality (možnosti) dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť
a poznanie.
Obsahové štandardy možno chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahujú základný
rozsah učiva, ktorý má dieťa zvládnuť primerane svojim rozvojovým možnostiam
prostredníctvom aktivizujúcich metód.
Obsahové štandardy predstavujú prostriedok vzdelávania detí predškolského veku
a slúžia na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií (spôsobilostí).
Výkonové štandardy sú formulované v špecifických (konkrétnych –
operacionalizovaných) cieľoch.
Výkonové štandardy sú koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť
dieťa na konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie.


Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM
Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA
Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu PRÍRODA
Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRAŠtátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár