ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa


 

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
82%

Áno, ale postupne
13%

Zatiaľ neviem
4%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
5/10

Vzdelávacie štandardy v materskej škole v tematickom okruhu PRÍRODA

 • Pridané: 22.10.2013   |   Autor: ABC   |   1914 čítaní / zobrazení
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele) v tematickom okruhu PRÍRODA

perceptuálno – motorickej ( vycvičovaním), kognitívnej (vzdelávaním) a sociálno – emocionálnej (vychovávaním) oblasti.
 
Čo všetko by malo dieťa na konci predškolského obdobia dosiahnuť:
 
PRÍRODA - Perceptuálno-motorická oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Pohyb v prírode.
Umelá lokomócia.
Otužovanie.
Pohyb s rôznymi pomôckami.
Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.).
 • pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran,
 • otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka,
 • modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách,
 • pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami,
 • využívať na pohyb rôzne pomôcky,
 • zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,
 • zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia
Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
 • prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník
 

PRÍRODA - Kognitívna oblasť

Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):

Ročné obdobia.
Rastlinná a živočíšna ríša.
Význam prírodného prostredia.
 • rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,
 • určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou,
 • zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody
Zvieratá a živočíchy.
Domáce zvieratá.
 • poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy,
 • zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat,
 • zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,
 • poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat
Kvety.
Starostlivosť o rastliny.
Stromy a kríky.
Huby.
 • poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety,
 • uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny,
 • poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť,
 • vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
Živá a neživá príroda.
Počasie.
Elementárne predstavy o zemi.
Elementárne predstavy o slnku.
Elementárne predstavy o mesiaci a hviezdach.
 • poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody,
 • poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím,
 • vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o zemi získané pozorovaním a z rôznych médií,
 • vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami predstavy o slnku získané pozorovaním a z rôznych médií,
 • vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami predstavy o mesiaci a hviezdach získané pozorovaním a z rôznych médií
 

PRÍRODA - Sociálno-emocionálna oblasť
Obsahový štandard Výkonový štandard (špecifické ciele)
Krásy prírody.
Hodnotenie prírodného prostredia.
Ochranárske postoje k prírode.
 • citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť,
 • hodnotiť prírodné prostredie,
 • prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,
 • prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),
 • rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich
 
 
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár