KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
LIMITOVANÁ AKCIA

 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 76 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
5/10
ABC Predškolská akadémia - Príprava do školy - Video návody a pracovné listy k školskej pripravenosti.

Získajte CD Príprava do školy ako DARČEK TU

Vstup do školy je významnou udalosťou každého predškoláka.  Uľahčite svojim deťom prechod do školského prostredia. Vypracujte všetky úlohy a pracovné listy podľa video návodu. Školská pripravenosť spočíva v plnení úloh podľa video pokynov na pracovnom liste.

CD Príprava do školy obsahuje 13 video návodov a 56 vzdelávacích pracovných listov s úlohami pre predškolákov + DIPLOM. 

Pracovné listy, úlohy a cvičenia rozvíjajú matematické predstavy, priestorovú predstavivosť, pamäť, pozornosť, obrazné, názorné a logické myslenie, výtvarné činnosti, grafomotorické a pracovné zručnosti, slovnú zásobu, fantáziu a obrazotvornosť, farebné cítenie, sluchové a zrakové vnemy.
Oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
Rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú s rozmerom, pomáhajú poznávať a porovnávať predmety a oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10.
Rozvíjajú reč, intelektuálne schopnosti, dopĺňajú slovnú zásobu detí, pomáhajú správne a logicky sa vyjadrovať, oboznamujú so základným opisným rozprávaním podľa obrázkov.
Pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov, znázorňovať graficky motivovaný pohyb a upevňujú návyky kreslenia čiar ako základ prípravy na písanie.

1.Kreslíme tvary

Dieťa identifikuje a kreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Vyfarbuje a porovnáva geometrické tvary podľa veľkosti. Poznáva základné a zmiešané farby a geometrické tvary...

    

2.Bodka za bodkou 

Dieťa využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov. Poznáva základné a zmiešané farby a numerologickú postupnosť čísel...

    

3.Vľavo a vpravo

Dieťa v obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení vľavo a vpravo a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky vľavo a vpravo. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine)...

      

4.Hore a dole

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore a dole a opíše polohu objektu. Počíta a označuje objekty v smere šípky hore a dole. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách.

    

5.Rozvíjame pozornosť

Dieťa pomenuje názvy obrázkov, základné a zmiešané farby a určí počet nakreslených obrázkov. Obresľuje obrysy obrázkov rovnakými farebnými pastelkami. Zopakuje názvy farebných obrázkov...

    

6.Dokonči obrázok

Dieťa kreslí čiary a farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na kreslenie obrysov. Na základe čísel a písmen sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. Dokresľuje a vyfarbuje obrázky podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby, čísla a písmená...

    

7.Domaľuj vzor

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Využíva čiarový pohyb na spájanie bodiek v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (domaľuje) vzory podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

    

8.Priraď smer

Dieťa určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vľavo, vpravo, vľavo dole, vľavo hore, vpravo dole, vpravo hore a opíše polohu objektu. Spája a označuje objekty v smere šípky.

    

9.Koľko je čoho

Dieťa určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Výsledné číslo vpíše do označeného okienka. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách...

    

10.Vystrihni a poskladaj obrázok

Dieťa pomenuje obrázky, geometrické tvary a základné a zmiešané farby. Obresľuje prerušované čiary ceruzkou alebo farebnými pastelkami. Vystrihuje tvary, vkladá a lepí ich do obrysov. Skladá a dotvára obrázok podľa fantázie alebo pokynov. Poznáva a určuje geometrické tvary, základné a zmiešané farby...

    

11.Vymaľuj tvary

Dieťa farebne vypĺňa objekty v štvorcovej sieti. Vyfarbuje (vymaľuje) tvary podľa predlohy. Poznáva základné a zmiešané farby...

    

12.Nakresli bodky

Dieťa kreslí bodky podľa predlohy a podľa pokynov...

    

13.Odkresli písmenká

Dieťa pomenuje zvieratá a určí začiatočnú hlásku slova. Obkresľuje písané písmenká a pokúsi sa odkresliť napísané slová. Poznáva zvieratá a písané písmená...

    

Obsah CD Príprava do školy:

Video návody + vzdelávacie pracovné listy:

 1.KRESLÍME TVARY
 2.BODKA ZA BODKOU
 3.VĽAVO A VPRAVO
 4.HORE A DOLE
 5.ROZVÍJAME POZORNOSŤ
 6. DOKONČI OBRÁZOK
 7. DOMAĽUJ VZOR
 8. PRIRAĎ SMER
 9. KOĽKO JE ČOHO
10.VYSTRIHNI A POSKLADAJ OBRÁZOK
11.VYMAĽUJ TVARY
12.NAKRESLI BODKY
13.ODKRESLI PÍSMENÁ
+ DIPLOM - Certifikát školskej pripravenosti

Video návody pustite dieťaťu na PC alebo na Interaktívnej tabuli. Vzdelávacie pracovné listy si vytlačte a vypracujte postupne podľa návodov. Pracovné listy môžete využiť aj na tabuli s použitím interaktívneho pera.

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)