KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC NOTEBOOK HRY
247 HIER + 4x DARČEK

Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov a Materské školy

 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
6/10

Hlavné ciele matematických predstáv v materskej škole

 • Pridané: 27.11.2013   |   Autor: ABC   |   4290 čítaní / zobrazení
Pod matematickými predstavami v predškolskej výchove rozumieme najmä utváranie si základných predstáv o veľkosti, tvare, množstve predmetov a javov, o ich umiestnení v priestore a v čase. Tieto predstavy poskytujú rozsiahle možnosti a podnety na skvalitňovanie rozumovej činnosti.
V období predškolského veku zasahujú základy matematiky aj ďalšie oblasti poznania, hlavne jazyk a logiku. Sprostredkovávanie uvedených poznatkov v materskej škole neznamená teda len špecifickú prípravu detí na ich ďalšie vzdelávanie v matematike, ale predovšetkým všeobecné základy logického myslenia. Deťom môže matematika pomôcť aj z hľadiska rozvíjania komunikácie.
 
Cieľom utvárania základných matematických predstáv detí predškolského veku je:
 • získavať skúsenosti a objavovať vzťahy medzi objektmi okolitého sveta;
 • rozvíjať fantáziu so zameraním na samostatnú činnosť;
 • rozvíjať tvorivé myslenie;
 • rozvíjať komunikačné schopnosti;
 • podnecovať a rozvíjať začiatky logického myslenia;
 • rozvíjať samostatné riešenie konkrétnych problémov;
 • formovať základné matematické operácie;
 • rozvíjať špecifické matematické schopnosti;
 • rozvíjať priestorovú predstavivosť;
 • rozvíjať psychomotoriku.
 
Deti by mali získať v rámci rozvíjania základných matematických predstáv také množstvo skúseností, ktoré im umožní zvládnuť požiadavky z matematiky v nižších ročníkoch základnej školy.
Deti predškolského veku by sa mali oboznámiť pri manipulácii s predmetmi vo svojom okolí s nasledovnými matematickými pojmami:
 • Priraďovanie (jedno – jednoznačný vzťah) znamená rozdeľovanie predmetov vo vzťahu jedného voči druhému, napríklad jeden tanierik pre jedno dieťa.
 • Rátanie zahŕňa mechanické odriekavanie za sebou idúcich čísel, ako aj odpoveď na otázku„Koľko?“.
 • Usporadúvanie zahŕňa schopnosť usporadúvať veci, najprv podľa veľkosti (od najmenšíchpo najväčšie) a potom podľa počtu. Aby dieťa dokázalo usporadúvať podľa počtu, musí poznať číslice a byt schopné priradiť k nim príslušné množstvo. To predpokladá schopnosť odpovedať na otázky ako „Aké je to číslo?“ alebo „Aké číslo nasleduje?“.
 • Výpočet označuje proces spočítavania alebo odčítavania konkrétnych predmetov.
 • Klasifikácia zahŕňa schopnosť triediť predmety podľa jednotlivých vlastností (napríklad farby, tvaru, veľkosti). Predpoklad schopnosť odpovedať na otázky ako „Prečo tieto predmety patria k sebe?“
 • Meranie je proces zisťovania poctu štandardných jednotiek v nejakom predmete.
 • Porovnávanie predstavuje v matematike schopnosť určiť na základe merania, že jeden predmet je väčší, menší alebo rovnako veľký ako iný predmet.
 • Priestorová predstavivosť, ktorá zohráva dôležitú úlohu neskôr pri zvládaní geometrie.
 
Oboznamovanie sa s týmito pojmami a ich postupné ovládanie možno zadeliť do nasledovných kategórií:

1. Porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore
2. Porovnávanie a triedenie tvarov
3. Porovnávanie a triedenie v súboroch podľa veľkosti, objemu, množstva a počtu.
 
Tieto sa čiastočné prelínajú, pretože jednotlivé poznatky nemožno budovať izolovane.
Preto sa aj úlohy z uvedených kategórií budú plniť súbežne.
Množstvo chápeme ako prirodzenú súčasť a základ všetkých troch kategórií.
Ponímame ho v spojitosti (v kontexte) s ďalšími myšlienkovými operáciami, akými sú
napríklad triedenie, usporadúvanie a podobne. Napomáhame tým konkrétnemu mysleniu.
Jednotlivé činnosti možno v praxi uskutočňovať v rámci jedného súboru objektov a údajov,
ako aj medzi viacerými súbormi objektov.
Rátanie (počítanie) je súčasťou mnohých rytmických riekaniek a básničiek. Dieťa sa
s nimi najskôr oboznamuje mechanicky a postupne sa učí chápať význam jednotlivých slov,
označujúcich čísla. V priebehu tohto procesu si deti vytvárajú predstavu, že pod každým
názvom čísla treba chápať (vidieť) konkrétne množstvo (počet). Predstavujeme to
prostredníctvom úloh, v ktorých odpovedá dieťa na otázku „Koľko?“.
 
 
Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách
 
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár