KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
LIMITOVANÁ AKCIA

 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 76 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
4/10

Hlavné ciele environmentálnej výchovy v materskej škole

 • Pridané: 31.10.2013   |   Autor: ABC   |   3517 čítaní / zobrazení
Environmentálna výchova - prierezová téma v predprimárnom vzdelávaní

Environmentálna výchova je :
 
 • výchova o životnom prostredí – učí ako poznávať životné prostredie, rozvíja chápanie prírodných a ľudských systémov a ich interakcií,
 • výchova prostredníctvom životného prostredia – znamená opierať sa o životné prostredie ako zdroj učenia, získavania zručností, spôsobilostí (kompetencií). Ťažisko pritom leží na spoznávaní a skúmaní. Životné prostredie má funkciu stimulátora,
 • výchova pre životné prostredie – formuje postoje a hodnoty, vedie k individuálnej zodpovednosti a pozitívnemu konaniu.

Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude:
 • chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí,
 • chápať potrebu ochrany životného prostredia vôbec,
 • získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.
V rámci prierezovej témy je dôležité utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi a prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti o svoje okolie atď.


Environmentálna výchova v materských školách poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. V rámci environmentálnej výchovy sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych osobitostí oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Získava poznatky,
spôsobilosti, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie.

V rámci environmentálnej výchovy materská škola poskytuje dieťaťu možnosť rozvíjať sa integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja:
 • v oblasti kognitívnej – získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam,
 • v oblasti sociálno - emocionálnej – rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie,
 • v oblasti  perceptuálno - motorickej– rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.
Deti sa môžu učiť vnímať prírodu, poznávať ju, vytvárať si k nej postoje rôznymi spôsobmi, napríklad cez zmyslové vnímanie a poznanie. Prostredníctvom zmyslových hier má dieťa možnosť prírodu intenzívnejšie precítiť, a tak hlbšie preniknúť do obklopujúceho sveta.
Prostredníctvom zmyslov dieťa nachádza cesty k harmonickému priblíženiu sa k prírode a jej lepšiemu porozumeniu.
Prinášajú mu radosť, očarenie, podporujú rozvoj jeho fantázie.


Metodika predprimárneho vzdelávania
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár