KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
LIMITOVANÁ AKCIA

 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 151 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
5/10

Hlavné ciele dopravnej výchovy v materskej škole

 • Pridané: 09.12.2013   |   4889 čítaní / zobrazení
Dopravná výchova vedie deti predškolského veku ku komplexnému pochopeniu vzťahov a súvislostí  medzi človekom a jeho nutnosťou pohybovať sa dopravou, v rôznych, častokrát komplikovaných dopravných situáciách. 

Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci, cyklisti, kolobežkári a korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej doprave.
Deti sú zraniteľné, nemajú z vývinového hľadiska ešte dobrý odhad vzdialenosti, preto by nemali prechádzať cez cestu bez sprievodu starších detí alebo dospelých. Práve deti bývajú veľa krát obeťami dopravných nehôd. Negatívom je aj skutočnosť, že niekedy sú svedkami „antivýchovy“, napr. v situáciách, keď dospelí, ktorí im majú byť vzorom, prechádzajú cez frekventovanú cestu na červenú (príp. k tomu nútia aj deti), alebo ako cyklisti a korčuliari sú bezohľadní atď.
Dôležité je, aby sa MŠ úspešne zhostila úlohy výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke, prostredníctvom ktorej pripraví deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi.
Základným cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara.


DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
 
Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, ktorý je deň čo deň
účastníkom cestnej premávky. Akýkoľvek pohyb človeka súvisiaci s dopravou je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky.
Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej
premávke, s dôrazom na etické princípy, ako chodcov, cyklistov alebo kolobežkárov
a korčuliarov, či cestujúcich v osobných a hromadných dopravných prostriedkoch i budúcich
vodičov a dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný.

V materskej škole sa vzhľadom na nadväznosť obsahu dopravnej výchovy v základnej škole zameriavame najmä na:
 • rozvíjanie schopnosti detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom priestore materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti,
 • nadobúdanie/získavanie, zvládanie, ovládanie, vykonávanie, využívanie poznatkov a spôsobilostí pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke v praktických činnostiach,
 • nadobúdanie/získavanie poznatkov o funkciách dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • monitorovanie rešpektovania/dodržiavania pravidiel cestnej premávky pri chôdzi, či jazde na bicykli, kolobežke, korčuliach,
 • nadobúdanie, ovládanie, vykonávanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke,
 • objavovanie a nachádzanie funkčnosti a významu technických zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, napr. svetelných signalizačných zariadení,
 • konfrontovanie príkladov z virtuálnych a reálnych dopravných situácií,
 • zvládanie, ovládanie, vykonávanie základných taktických prvkov chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 • zvládanie, ovládanie, vykonávanie techniky chôdze a jazdy na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežkách, trojkolkách,
 • nadobúdanie poznatkov o význame technického stavu a údržby dopravných prostriedkov pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a v praktických činnostiach,
 • zvládanie vykonávania základnej údržby, napr. kolobežky, bicykla, trojkolky (napr. odstránenie nečistôt, monitorovanie stavu bŕzd, zvončeka, pneumatík, vhodné odloženie),
 • nadobúdanie/získavanie poznatkov o význame a úlohe policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách,
 • nadobúdanie/získavanie poznatkov o význame a úlohe integrovaného záchranného systému – linka č. 112 (hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia),
 • nadobúdanie/získavanie poznatkov a elementárnych spôsobilostí súvisiacich so zásadami správania sa a poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode.
Návrh zamerania aktivít:
 • problematika chodca,
 • problematika cyklistu,
 • problematika korčuliara,
 • problematika kolobežkára,
 • hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky,
 • taktika bezpečného správania sa a konania v cestnej premávke s dôrazom na rešpektovanie dopravných predpisov (napr. dopravné značenie, dopravné značky, signalizácia dopravného policajta, výber bezpečného miesta na hranie sa detí, bicyklovanie, zastavovanie vozidiel policajtom12 v rovnošate – zdvihnutím ruky, zdvihnutým zastavovacím terčom, alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu a zastavovanie vozidiel zamestnancami dráhy zdvihnutou rukou, prípadne použitím zastavovacieho terča, zastavovanie vozidiel vedúcim organizovaného útvaru/skupiny detí13) a využívanie reflexných bezpečnostných a ochranných prvkov (reflexná vesta a reflexné prvky na oblečení, prilba, chrániče kĺbov, kolien, lakťov, prstov na rukách a pod.),
 • technika chôdze – pravá strana chodníka, ľavá vozovky,
 • technika prechádzania cez vozovku – prechod pre chodcov (pozrieť sa najskôr vľavo, potom vpravo),
 • technické podmienky cestnej premávky,
 • svetelné a zvukové výstražné signály (pohotovostné vozidlá – sanitky, policajné vozidlá, hasiči, doprovodné vozidlá, pracovné stroje; signalizácia križovatiek, železničných priecestí, tunelov, dopravných zátarás a pod.),
 • rozlišovanie dopravných prostriedkov z hľadiska pohybu, vzhľadu, účelu atď. a osôb, ktoré sú oprávnené na ich vedenie (napr. osobného automobilu, nákladného auta, vodič električky, trolejbusu, traktorista, kombajnista, motorkár, bicyklista),
 • orientácia dieťaťa v dopravných situáciách – odhadovanie vzdialeností dopravných prostriedkov vzhľadom na vlastnú osobu (blízko, ďaleko, približuje sa, vzďaľuje sa a pod.),
 • vhodnosť správania sa a konania v dopravných prostriedkoch hromadnej prepravy,
 • praktické výcviky – dopravné ihriská (napr. jazdy zručnosti na kolobežkách, trojkolkách, bicykloch, kolieskových korčuliach, skateboardoch),
 • následky nevhodných/neadekvátnych rozhodnutí a konaní v cestnej premávke,
 • linky tiesňového volania (upozorniť deti na zákaz ich zneužívania, nie sú na hranie),
 • overovanie pochopenia nadobúdaných, získaných poznatkov a spôsobilostí detí napr. v rámci projektu „Detský vodičák“, riešením detských uzatvorených i otvorených edukačných programov, konzultovaním informácií získaných z rozličných zdrojov.


Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Metodika predprimárneho vzdelávania
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár